Ενεργά προγράμματα ΕΣΠΑ

Τα ενεργά προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ που αφορούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις  αναφέρονται παρακάτω  .Φαίνονται με τη δημοσίευση της κάθε προκήρυξης  οι όροι υπαγωγής, οι επιλέξιμες δραστηριότητες, οι ημερομηνίες υποβολής, ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του Προγράμματος και άλλες σημαντικές λεπτομέρειες. Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να δείτε :

1)Για το Λιανικό Εμπόριο - Εστίαση -Εκπαίδευση

2)Για  εταιρείες Franchise

3)Για νέες  Τουριστικές επιχειρήσεις

4)Για Νεοφυή επιχειρηματικότητα (Β Κύκλος)

 

5)Για το Μέτρο 4.2  για αγρότες.

 

 

6)Ερευνώ -Δημιουργώ -Καινοτομώ