Μάθετε για την εταιρεία μας

Η εταιρία Growing Business Horizons (GBH). ιδρύθηκε με σκοπό την παροχή ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών και η υλοποίηση έργων τόσο στον Ιδιωτικό όσο και στο Δημόσιο Τομέα. H GBH είναι σε θέση να υποστηρίζει, μέσω ενός ευρύτατου φάσματος συμβουλευτικών υπηρεσιών, οποιονδήποτε οργανισμό ή επιχείρηση, ανεξαρτήτως δραστηριότητας και μεγέθους... Διατηρώντας συνεχή επαφή με τις επιχειρηματικές εξελίξεις και διαθέτοντας άρτια εκπαιδευμένα στελέχη έχει τη δυνατότητα να προσφέρει λύσεις οι οποίες οδηγούν τις επιχειρήσεις στην απότκηση πλεονεκτημάτων έναντι του ανταγωνισμού, έτσι ώστε να μπορούν να αντεπεξέλθουν στις αυξημένες απαιτήσεις των διεθνών αγορών και στις μεταβαλλόμενες συνθήκες του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Tο πιο πολύτιμο στοιχείο της GB Horizons. είναι οι άνθρωποι. Η πάγια πολιτική της εταιρείας. να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο ανθρώπινο δυναμικό της έχει αποτελέσει τον ακρογωνιαίο λίθο για την επιτυχημένη μέχρι σήμερα πορεία της. Οι συνεργάτες της εταιρείας είναι μηχανικοί και οικονομολόγοι με εμπειρία και εξειδίκευση κατάλληλη για όλο το φάσμα των υπηρεσιών που παρέχει η GB Horizons Tα περισσότερα στελέχη διαθέτουν επίσης μεταπτυχιακούς τίτλους, ενώ πολλά από αυτά διαθέτουν προϋπηρεσία σε διεθνείς οργανισμούς και εταιρίες του εξωτερικού. Η εταιρία επίσης έχει δημιουργήσει ένα δίκυο εξωτερικών συνεργατών, οι οποίοι είτε είναι ακαδημαικοί είτε στελέχη ιδιωτικών επιχειρήσεων, με σκοπό την κάλυψη ειδικών αναγκών σε τεχνογνωσία που προκύπτουν από κάποια έργα. Το σύνολο του προσωπικού έχει πρόσβαση σε σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία, που αυξάνουν την παραγωγικότητα, την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητά του ακόμη και στα πιο σύνθετα προβλήματα και κάτω από συνθήκες ιδιαίτερης πίεσης. Ο συνδυασμός της εμπειρίας με καινοτομικές χρήσεις της σύγχρονης τεχνολογίας αποτελούν ένα μέρος μόνο της εγγύησης καλής εκτέλεσης που είναι σε θέση να παρέχει το στελεχιακό δυναμικό της GB Horizons.